Devi Maayamma | தேவி மாயம்மா | கன்யாகுமரி & சேலம்

Maayamma | பராசக்தி தேவி மாயம்மா அம்மையாரின் 28வது மகா ஆராதனை மற்றும் குருபூஜை விழா | சேலம் https://www.youtube.com/watch?v=nhX_BJwg0Mg Maayamma | எனக்கு பொறுமை என்னவென்று நேரடியாக உணர்த்திய மாயம்மா https://www.youtube.com/watch?v=LRHA-StLfOQ Maayamma | அன்று கொடுத்து வைத்ததை எனக்கே…

Continue ReadingDevi Maayamma | தேவி மாயம்மா | கன்யாகுமரி & சேலம்